sv

ABOUT GSC

It is a Tool to work goal oriented and adapted to your specific company when planning acts of competency development.

CONTACT

info[at]gscanalysis.com

0708 77 61 86

GSC-analysis a tool for competency development planning on a strategic level

GSC-analysen hjälper företag

till rätt kompetensutveckling

GSC-analys är en engelsk förkortning för Målinriktad, Strategisk, Kompetensutvecklande-analys. GSC-analysen är ett verktyg för att arbeta målorienterat och företagsanpassat när du planerar kompetensutveckling för dina medarbetare. Det finns en mängd olika typer av kompetensutveckling och hur ska man veta vad som är bäst? Skicka en anställd i taget på olika kurser? Jobba med trainee-lösningar? Göra gemensamma kursdagar för alla på företaget? Skräddarsy lösningar för individer?

I GSC-analysen arbetar vi utifrån företagets nuläge och målsättningar. Vi analyserar vilka typer av kompetensutveckling som kan vara lämpliga för dig och dina medarbetare just nu. Du får en riktlinje när du ska göra ditt urval och kan planera företagets utbildningsinsatser med en målinriktad strategi.

När du vet vad du letar efter hos de olika utbildare du får erbjudanden ifrån blir det lättare att avgöra om de kan möta era specifika behov. Det blir också lättare för dig att formulera kraven på de utbildningar du köper in till dina medarbetare.

GSC-analys, ett hjälpmedel för dig som planerar kompetensutveckling i företaget