Göra en analys på ditt företag?

ABOUT GSC

It is a Tool to work goal oriented and adapted to your specific company when planning acts of competency development.

CONTACT

info[at]gscanalysis.com

0708 77 61 86

GSC-analysis a tool for competency development planning on a strategic level

Hur funkar det?

En GSC-analys kostar 8 000 kr och ett par timmar av din tid. I utbyte får du en verklighetsförankrat verktyg för att arbeta målorienterat och företagsanpassat när du planerar kompetensutveckling för din personal.

Slut med förvirring och ogenomtänkta beslut kring hur kompetensutvecklingspengar ska investeras. Istället tar du dina beslut baserade på kunskap kring vilka metoder och former som passar er. Du blir starkare i att formulera vad du söker när kompetensutveckling ska köpas in och erbjudanden vägs mot varandra. Du blir tydligare i vad du behöver av de insatser du beställer.

 

Analysen är enkel att gå igenom. Vi inleder med en intervju och därefter får du en skriftlig analysrapport och en muntlig återkoppling där du har utrymme att ställa frågor och reflektera kring resultatet och hur du kan använda det i ditt arbete.

 

Här hittar du de licensierade användarna av GSC-verktyget och kan vända dig direkt till en av dem för att boka din analys.