Bakgrund

ABOUT GSC

It is a Tool to work goal oriented and adapted to your specific company when planning acts of competency development.

CONTACT

info[at]gscanalysis.com

0708 77 61 86

GSC-analysis a tool for competency development planning on a strategic level

Utveckling av GSC-analysen

GSC-analysen har utvecklats av Lena Gustafsson, fil.mag. i psykologi, erfaren affärskonsult, coach och utbildare som driver det svenska konsultföretaget Guldkanten.

Det är vid möte och arbete med företagsledare och personalchefer som hon lärt sig att beslut om typ av kompetensutveckling är ett ofta återkommande problem. Det finns en hel del kunskap om vikten av utbildning och att utveckla medarbetare. Det finns också en omfattande marknad med allt ifrån traditionella kurser, förelsningar, mentorskap, traineeprogram till coaching.

Beslut om vilka som skulle vara de bästa erbjudandena tas ofta utifrån egna erfarenheter och preferenser eller på försäljarens argument hos utbildningsföretag som erbjuder sina tjänster. Sällan på strategiskt baserade grunder.

Som professionell coach van att arbeta med målinriktning definierade Lena behovet av ett verktyg för att hjälpa arbetsgivarna att identifiera vilken typ av satsningar som bäst matchar vad företaget behöver med tanke på sina förutsättningar, de utmaningar som väntar och de mål man jobbar mot.

Att utveckla och utbilda personal bör vara en del av arbetet mot det valda målet för ett företag.

GSC-analysen utvecklades för att identifiera på strategisk nivå vilken typ av kompetensutveckling företaget behöver. Genom att matcha specifika mål och utmaningar tillsammans med befintliga resurser och företagets livslängd har Lena kunnat skapa ett verktyg för att identifiera typ av utvecklingsinsatser som passar just det här företaget just nu.

Lena utvecklar fortfarande verktyget för att finjustera det ännu mer. För att göra det åtkomligt runt om i världen utbildar hon också nya användare som blir licensierade analytiker och kan utföra GSC-analysen på företag i sitt närområde.

För att komma i kontakt med Lena är det enklaste att skicka ett e-postmeddelande till lena@guldkanten.com. Du kan också ringa på 0708-77 61 86.

För mer info om Guldkanten, ursprung och varumärkesägare för GSC-analys, se www.guldkanten.com.